Quý khách có thể mang sản phẩm trực tiếp đến địa chỉ SHOP chúng tôi để được bảo hành và sản phẩm của quý khách phải còn nằm trong thời hạn bảo hành sản phẩm theo chính sách bảo hành của chúng tôi.

Qúy khách cơ thể gửi qua bưu điện hoặc

Khách hàng có thể mang sản phẩm đến địa chỉ sau để bảo hành:

6E Sông Mây- Bắc Sơn – Trảng Bom_ Đồng Nai

Điện thoại: 0937191313              

Khi tiếp nhận sản phẩm nếu còn nằm trong thời hạn bảo hành và điều kiện bảo hành chúng tôi sẽ tiến hành bảo hành hoặc tiến hành đổi trả sản phẩm cho quý khách hàng.